MINU SÕBER ARVUTI
Margit Muldma
ARVUTI ANATOOMIA:
PROTSESSOR JA MÄLU

PROTSESSORI JA PÕHIMÄLU KOOSTÖÖ
2.

Nüüd ma püüan selgitada sulle protsessori tööd väikese näite abil. Siis saad aru, kui palju peab protsessor pingutama, et täita mingit väikest ülesannet.

Võtame ühe väga lihtsa arvutusülesande :

3 + 7

Selleks et protsessor saaks seda ülesannet täita, peavad vastav käsk ja vastavad andmed olema põhimälus. Ütleme, et protsessor peab esimese käsu võtma mälupesast number 6.

1. PROTSESSOR VÕTAB MÄLUPESAST NUMBER 6 KÄSU "LIIDA KAKS JÄRGNEVAT ARVU".

Nüüd protsessor teab, et järgmises kahes mälupesas ei ole mitte käsud, vaid arvud, mis ta peab kokku liitma.

2. PROTSESSOR VÕTAB ESIMESE ARVU MÄLUPESAST NUMBER 7.

3. PROTSESSOR VÕTAB TEISE ARVU MÄLUPESAST NUMBER 8.

4. PROTSESSOR LIIDAB NEED ARVUD KOKKU JA JÄTAB TULEMUSE MEELDE.

Sa nägid nüüd, kui palju peab protsessor tegema tööd selleks, et liita kahte arvu.

Protsessor pidi väikese ülesande lahendamiseks tegema neli operatsiooni! Õnneks võtavad need operatsioonid imevähe aega. Tavaliselt kestab üks operatsioon umbes 0,00000005 sekundit.