MIS SINUST SAAB?
Sirje Kiin

LEMBIT puhus trompetit
ja mängis teisi pille.
Ta vahel tegi kometit
ja kinkis mõne lille.

Ta teadis palju salme peast
nii viisiga kui ilma.
Ka tagumisest koorireast
ta torkas kohe silma.

Tal oli paksult pahandust,
sest mängis noorelt bändis.
Talt nõuti mitu lubadust -
ta vastas raskes slängis...

Ei mõistnud siis pikka juttu,
ei muusikalist annet...
Sai restorani koha ruttu.
Seal kõlab tänini ta klarnet.