MIS SINUST SAAB?
Sirje Kiin

 

TOOMAs oli taibukas,
kuid pehme, laisa loomuga.
Jutt oli tal nii vaimukas
ja elu laia joonega.

 

Ta säras tantsupidudel,
tal oli vaba raha.
Nii sõnades kui tegudes
ei jäänud elust maha.
Ta veendus põhimõttes,
et kool -
                        see segab elu,
et tuleb lihtsalt võttes
nautida oleskelu.

*

Tooma kaotasime silmist.
Ei, see kuju pole filmist...
Mis tast võis küll saada?