MIS SINUST SAAB?
Sirje Kiin

OLEVIT huvitas olevik,
minevik ja tulevik.
Ta elas ajalehtedest
ja puudus palju tundidest.

 

See Olev oli tülikas,
sest et kõiki õpetas,
ei hoolind palju hinnetest,
vaid  rääkis aina rinnetest
kord suure sõja ajal.
Kui suurel vaheajal
ta relvaliike seletas -
jah, tüdrukuid see peletas.

*

Hiljem Olev taltus.
Nüüd ta elab Tartus,
leiba teeniv lehemees
väliskommentaare teeb.