MIS SINUST SAAB?
Sirje Kiin

 

IGAÜKS ON ALGUSES VÄIKE.
Pärast saab väikesest suur.
Vöökirja mustris näikse
peituvat käekäigu juur.

 

Sinus on sees juba see,
                      kes sust saab.
Ta sinust välja lendab.
Su enese elu
                    keele
                                   ja maa
VÖÖKIRI ON SINUS ENDAS