MIS SINUST SAAB
Sirje Kiin

TIINA oskas esineda,
sirge rüht ja sirge juus.
Peetaks võimalikuks seda,
hindeks talle paneks kuus.
Ikka etteotsa sattus,
askeldas ja teisi seadis.
Kohustus ja lõbu kattus,
mida, kuidas - Tiina teadis.

 

Tiina elus oli aegu;
kus ta kahtles -
               milleks? miks?
Elab üksi Nõmmel praegu,
sirge, sale, virk ja viks.
Pioneerijuht on Tiina kutse,
teeb pikad päevad koolitöölid.
Kui õhtul sulgeb raske ukse,
nii pikad tunduvad ta ööd.