MIS SINUST SAAB
Sirje Kiin

MEELI kõndis nii mehe moodi
rõivais, mis moest olid läinud.
Miks tüdrukuks teda küll loodi?
Pidudel üldse ei käinud.

Ema tema elust kadus -
lapsest lihtsalt loobus.
Et ta elas lastekodus,
me ei teadnud tookord.

Raske oli ajalugu -
ta ei suutnud jutustada.
Põlgas tervet naistesugu,
vaikis keset teiste vada.

*

Elukutse-otsust tehes
Meeli valis - ehitaja.
Lugu ilmus noortelehes:
"Ta on parim viimistleja."