IV KLASS

7. Riik läbi aja

Emakee
l

HARJUTUSI
HARJUTUSI
JAATAV JA EITAV KÕNE
KIRJAVAHEMÄRGID
KIRJAVAHEMÄRGID
KIRJAVAHEMÄRGID LAUSES
KIRJAVAHEMÄRGID. SILBITAMINE
KIRJUTA JOONETA PABERILE
KIRJUTA MINEVIKUS
KORDAMINE - LAUSE
KOMA LIITLAUSES
KOOSTA LAUSE
LIIT- JA LIHTLAUSE
LIITLAUSE
LIITLAUSE 2
LIITLAUSE 3
LIITLAUSE 4
LIITLAUSE 5
LIITLAUSE 6
LIITLAUSE 7
LIITLAUSE 8
LIHTMINEVIK
LIHTMINEVIK 2
LIHTMINEVIK 3
LIHTMINEVIK 4
MINEVIK. OLEVIK
MINEVIK. SULGHÄÄLIK S-i KÕRVAL
OLEVIK. MINEVIK
PANE KOMAD
PANE KOMAD
PARANDA VEAD
PANE MINEVIKKU
PÖÖRA TEGUSÕNU
PÖÖRDSÕNA AJAD
PÖÖRDSÕNA AJAD 2
PÖÖRDSÕNAD
PÖÖRDELÕPUD
SULGHÄÄLIK S-i KÕRVAL 1
SULGHÄÄLIK S-i KÕRVAL 2
SULGHÄÄLIK S-i KÕRVAL 3
SULGHÄÄLIK S-i KÕRVAL 4
TEE LAUSEID
TEGUSÕNA OLEVIK., MINEVIK
TEGUSÕNA PÖÖRAMINE MINEVIKUS. D JA T
TEGUSÕNAD
TEGUSÕNAD
TEGUSÕNAD
TEGUSÕNAD

TEGUSÕNAD
TEGUSÕNA OLEVIK JA MINEVIK
TEGUSÕNA OLEVIK JA MINEVIK 2
TEGUSÕNADE PÖÖRAMINE
TEGUSÕNA PÖÖRAMINE
TEGUSÕNA PÖÖRAMINE
TEGUSÕNA PÖÖRAMINE
VALI ÕIGE SÕNA

SÕNALIIGID: SÕNADEMÄNG (koost. Tagli Pitsi)
SÕNADE LOEND ja IDEID NENDEGA MÄNGIMISEKS (xls.)
tekst - JÄNKU

RIIKLIKUD PÜHAD JA TÄHTPÄEVAD(koost. Tagli Pitsi)

AJAVORMID ppt  Airi Laine