IV KLASS

7. Riik läbi aja

Matemaatika

JAGAMINE JÄÄGIGA
JAGA KIRJALIKULT KAHEKOHALISE ARVUGA
KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
VIIEKOHALISE ARVU JAGAMINE KAHE- JA KOLMEKOHALISEGA
JAGAMINE 16-GA
SUUREMATE ARVUDE JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KORDAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
JAGAMINE 2 JA 50-GA
ARVUTAN JA KONTROLLIN JAGATISED KORRUTAMISE ABIL
KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
JAGAMINE NULLIDEGA LÕPPEVA ARVUGA JA KAHEKOHALISE ARVUGA
JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA

TEKSTÜLESANDED

TÄISARVUDE KORRUTAMINE
TÄISARVUDE KORRUTAMINE
TÄISARVUDE KORRUTAMINE
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE KOLMEKOHALISE ARVUGA