IV KLASS
8. Kättpidi poliitikas

Emakeel

KORDAMINE - SÕNALIIGID
KORDAMINE - SÕNALIIGID

KORDAMINE - SÕNALIIGID
LÕPETA LAUSED
LÕPETA LAUSED 2
OMADUSSÕNA
OMADUSSÕNA
NIMI-, OMADUS- JA TEGUSÕNA
NIMISÕNA AINSUS JA MITMUS
NIMISÕNA AINSUS JA MITMUS 2
NIMISÕNA ALGVORMI LEIDMINE
OMADUS- JA TEGUSÕNA
NIMISÕNA AINSUS JA MITMUS 3
SÕNALIIGID. TEE JUTUKE
OMADUSSÕNA 3
SÕNA JA KÜSIMUS
NIMI-, OMADUS- JA TEGUSÕNA 2
SÕNALIIGID 4
SÕNALIIGID 8
SÕNALIIGID 2
SÕNALIIGID 3
SÕNALIIGID 5
OMADUSSÕNA 1
TÄIENDA SÕNADEGA
OMADUSSÕNA 2
NIMISÕNA
SÕNALIIGID. HÄÄLIKUÜHENDID

OMADUSSÕNAD

TÖÖLEHT
RISTSÕNA