Isesisev töö

Otsi teatmeteostest vastused!

*Kirjuta iga maa raha

Eesti - ............................................................................................

Läti - ................................................................................................

Soome - ...........................................................................................

Venemaa - .......................................................................................

Rootsi - .............................................................................................

Taani - ..............................................................................................

Ameerika - .......................................................................................

Saksamaa - .....................................................................................

Hispaania - ......................................................................................

Hiina - ...............................................................................................

Jaapan - ...........................................................................................

Norra - .............................................................................................

Austraalia - .......................................................................................

*Otsi ja joonista siia viie maa lipud! ( Mis sulle endale kõige rohkem meeldivad )