KODUVALD

1. Millises vallas sa elad? .......................................................
2. Millisesse maakonda kuulub sinu vald? ...............................................................
3. Leia jooniselt, kui suur on sinu koduvald. ...........................
    Võrdle oma valla suurust teiste Põlva maakonda kuuluvate valdadega.
     Mitmes on Põlva vald suuruselt? ...........................................................
image47.gif (23109 bytes)
     Põlva vallas elab 4442 inimest. Valda kuuluvad järgmised maa-asulad: Aarna, Adiste, Andre, Eoste, Himmaste, Holvandi, Kiuma, Kähri, Lutsu, Mammaste, Meemaste, Metste, Miiaste, Nooritsmetsa, Orajõe, Partsi, Peri, Puskaru, Puuri, Rosma, Soesaare, Taevaskoja, Tromsi, Tännassilma, Uibujärve, Valgesoo,Vanaküla.
    Millises asulas elad sina? .............................................

4. Põlva valla vallavanem on .......................................................... ..
    Vallavolikogu esimees on .................................................... .

5. Uuri, millised ettevõtted asuvad sinu vallas?

........................................................................................................................................

    Milliseid uusi ettevõtteid peaks veel rajama, et tööpuudus väheneks.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

6. Kas tead, milliseid koole, raamatukogusid, haiglaid ja vanadekodusid leidub sinu vallas?

........................................................................................................................................

    Milliseid teenusid võiks sinu koduvald oma inimestele veel pakkuda?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

7. Jutusta, milliseid ettepanekuid tahaksid sa teha vallavolikogule, et elu Põlva vallas muutuks paremaks?