IV KLASS
8. Kättpidi poliitikas

Matemaatika
ARVUD MILJONINI
ARVUD MILJONINI
KORDAMISEKS PEAST
KORDAMISEKS
SUURTE ARVUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE
PEAST LIITMINE JA LAHUTAMINE
PEAST LIITMINE JA LAHUTAMINE
TEHETE JÄRJEKORD
TEHETE JÄRJEKORD

NIMEGA ARVUDEST ETTEANTUD OSA LEIDMINE
MURRU LEIDMINE KUJUNDIST VÄRVITUD (VÄRVIMATA) OSA JÄRGI
MURDE SISALDAVATE TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE
KORDAMINE
KORDAMINE
LOENDAMINE

ARVUDE KOOSTIS, NENDE LUGEMINE JA KIRJUTAMINE MILJONI PIIRES
ARVUDE VÕRDLEMINEKIRJALIK JA PEAST LIITMINE MILJONI PIIRES 
KIRJALIK JA PEAST LAHUTAMINE MILJONI PIIRES 
SEOS LIITMISE JA LAHUTAMISE VAHEL
KIRJALIK JA PEAST KORRUTAMINE MILJONI PIIRES ÜHEKOHALISE ARVUGA
KIRJALIK KORRUTAMINE MILJONI PIIRES KAHEKOHALISE ARVUGA
KIRJALIK JA PEAST JAGAMINE MILJONI PIIRES ÜHEKOHALISE ARVUGA
KIRJALIK JAGAMINE MILJONI PIIRES KAHEKOHALISE ARVUGA

ARVUD MILJONINI.xls
ARVUD MILJONINI.xls

TEKSTÜLESANDED

TEKSTÜLESANDEID
POOLED, NELJANDIKUD JA KAHEKSANDIKUD
POOLED, NELJANDIKUD JA KAHEKSANDIKUD
KÜMNENDIKUD JA VIIENDIKUD
ARVUTA!
ARVUTA!