Kas tunned poliitikuid

     Esimestel kooliaastatel muutuvad lapse arusaamad ühiskonnast ja muinasjutukuningad tõrjutakse välja elust enesest tulnud riigijuhtide ja poliitikute poolt. Enamikuga nendest teevad lapsed tutvust televisiooni vahendusel. Lapsed teavad mitmeid riigijuhte nägu- ja nimepidi, omamata ettekujutust nende funktsioonidest või mõjust meie elule.

Veendumaks, kas eelpool öeldu ka tõele vastab, tehke klassis järgmine mäng:
Varuge tuntud riigimeeste ja poliitikute pilte, soovi korral kirjutage lipikutele ka nende nimed, ning riikide lippe (lipud võivad lapsed ise joonistada).

Mängu käik:
1. Lapsed jagavad pildid kaheks: neile tuttavad inimesed (õigemini näod, sest nime ütlemine pole siinkohal nõutav) ja need, keda ei tunta.
2. Lapsed asetavad nimelipikud selle pildi alla, kuhu see nende meelest kuulub.
3. Pildile ja nimele lisatakse vastava riigi lipp.
4. Lapsed püüavad kirjeldada, millega üks või teine ametimees tegeleb.

Mängu saab mitmel moel põnevamaks muuta.
Võite lastest moodustada võistkonnad, jagades neile ühtlasi pildipakid.
Võite maailma poliitikute hulka panna ka disko- ja filmistaare, spordikuulsusi, oma õppealajuhataja ja direktori.
Ärge unustage kohaliku linna/maakonna juhte ja lippu.
Neljandas klassis võib mõned fotod asendada ajakirjanduses leiduvate pilapiltidega.

Järeldused mängust teeb õpetaja eeskätt enda jaoks. Ta saab ülevaate laste teadmistest, nende lünklikusest või terviklikkusest, adekvaatsusest või ebaadekvaatsusest.Väga suure tõenäosusega on kohaliku poliitika tegijate määratlemine laste jaoks keerulisem kui tipp-poliitikute äratundmine.

Selle mänguga saab sisse juhatada kaks tõsist sotsiaalset teemat.
Arutlege lastega, mis ühendab kõiki neid inimesi. Püüdke jõuda järeldusele, et kõik nad on tuntud, nendest oleneb meie ühine käekäik, kõik nad omavad võimu.
Teiseks arutlege, mida need inimesed teevad, miks me neid vajame. Siin peaks vestlusring viima järelduseni, et piltidel olevcad isikud valitsevad ja esindavad riiki.
Nii riik kui võim on asjad, millega igaüks päevast päeva kokku puutub.Seletada nende olemust pole siiski sugugi lihtne, eriti siis, kui küsijaiks on koolilapsed. Seepärast peaks asi kõigepealt õpetajal endal selge olema.

"Kuidas seletada ühiskonda"  Anu Toots   Tallinn    Koolibri 1996