Eesti roomajad

1. Pildil näed kolme Eesti roomajat. Loe nende kohta kirjutatud tekste ja määra, kes need on.

..........................................      ..................................................     ..............................................

     Rästik on elupaigast olenevalt pruunika, hallika või musta värvusega, rohkem või vähem märgatava musta sakilise jutiga seljal. Enamasti elab ta kuivades võsaalustes. Saaklooma (näiteks hiire) surmab ta mürgihammastega ja kugistab alla. Inimest salvab rästik ainult siis, kui teda tõsiselt häirida või talle peale astuda.
     Meie mürgitu madu - nastik - on rästikust suurem. Tema seljapool on tumeda värvusega (hall, pruun, must), kõhupool heledam. Nastikut on hõlbus ära tunda kahest suurest kollakast või valkjast laigust pea külgedel. Nastikute elupaigaks on niisked veekogudelähedased alad. Nastik on hea ujuja ja sukelduja. Ta toitub kaladest, konnadest ja hiirtest.
     Ohutud loomad on ka jalgadega sisalikud kivisisalik ja arusisalik, samuti jalgadeta sisalik vaskuss (on looduskaitse all). Kahjurputukatest ja nälkjatest toitumise tõttu on nad inimesele kasulikud.

2. Täida lünktekst!

Jalgadeta sisalik on .................................... . Vaskuss ................ looduskaitse all.

Eestis elab kaks madu - ............................................... ja ....................................... .

....................................... on selja peal siksakmuster ja ta on mürgine.

....................................... on mõlemal pool pea külgedel kollakad laigud.

Soos käies peab jalga panema ........................................, sest rästikuhammustus on

eluohtlik. Rästik ründab inimest .................................................................. .

3. Millised käitumisreeglid on õiged? Tõmba neile joon alla!

     Marjul käies vaata oma jalgade ette, et mitte rästikule peale astuda.
     Rästikut nähes on kõige õigem talle peale astuda.
     Rästiku hammustatud kehaosa tuleb hoida paigal, et mürk kehasse ei valguks.
     Rästikuhammustuse korral tuleb palju juua.
     Rästikuhammustuse saanud inimene tuleb viia kiiresti arsti juurde.
     Rästikuhammustuse kohta lõigatakse ja seotakse kõvasti kinni.