Elusolendi tunnused

 

Koosnevad rakkudest

1) ainuraksed
2) hulkraksed     (bakterid, kingloom, amööb)

paljunemine

1) suguline (karu)
2) mittesuguline   (amööb)

kasvavad ja arenevad

1) otsene
2) moondega

toimub ainevahetus

1) toitumine, hingamine
2) eritumine

reageerivad keskkonna muutustele

1) muudavad toitumist
2) muudavad eluviise

MÕISTED:

Bioloogia uurib elusolendite ehitust, talitlust ning vastastikust suhet keskkonnaga.

Elusolend on elav organism, mis vajab elamiseks toitu ja elupaika. Elusolend kasvab ja paljuneb.

Liik on emas- ja isasloomad koos järglastega. Liik on paljunemise tagajärg.

Paljunemine on järeltulijate andmine liigi säilitamiseks