IV KLASS
9. Liigitame loodust

Emakeel

ALGUSTÄHT
ESITA KÜSIMUSI. KAASHÄÄLIKUÜHENDID
JUTUKE VALESTIMÕISTMISEST
KAS SUUR VÕI VÄIKE TÄHT
KIRJAVAHEMÄRGID
KOHANIMED. KOMA
KOMA. LÕPUMÄRK. DIALOOG
KORDAMINE
KORDAMINE 1
KORDAMINE 2
KORDAMINE 3
KORDAMINE 4
KORDAMINE - ERANDLIK D, G, B  S-i KÕRVAL
KORDAMINE - SUUR JA VÄIKE ALGUSTÄHT
LINNANIMED
LIITSÕNA
LIITSÕNAD
LIITSÕNAD
LIITSÕNAD 2
LIITSÕNAD 3
LIITSÕNAD 4
LIITSÕNAD 5
LIITSÕNAD 6
LIITSÕNAD 7
LIITSÕNAD 8
LIITSÕNAD 9
LIITSÕNAD 10

LIITSÕNADE ÕIGEKIRI
LIITSÕNA. MINEVIK
LÕPETA LAUSED
LÕPETA LAUSED 2
MIS SOBIB?
MITMUS
MOODUSTA SÕNU
NIMED
NIMED 2
NIMED 3
NIMEDEST
NIMED. PEALKIRJAD
PANE SÕNAD SOBIVASSE VORMI!
PANE TÄHT! LIITSÕNAD
PANE TÄHT! PARANDA VEAD!

KORDAVAD HARJUTUSED  Rita Tomson

KAJA TAMSAR - parandusõppe materjalid

Teemantluuletused
Talv
Karu 
Rebane
Mäger
Koopaoravad
Jäälind
Teder
Hangelind
Kotkas

PARANDA VEAD
PEALKIRI
RISTSÕNA
RISTSÕNA
RISTSÕNA
RISTSÕNA
RISTSÕNA
SAMATÄHENDUSLIKUD SÕNAD 1
SAMATÄHENDUSLIKUD SÕNAD 2
SULGHÄÄLIK
SULGHÄÄLIK 2
SULGHÄÄLIK 3
SULGHÄÄLIK 4
SULGHÄÄLIK 5
SULGHÄÄLIKUD. SIDESÕNAD. KIRJAVAHEMÄRGID
SUUR JA VÄIKE ALGUSTÄHT
SUUR JA VÄIKE ALGUSTÄHT 2
SÕNA JA KÜSIMUS
SÜNONÜÜMID. ANTONÜÜMID
SÜNONÜÜMID
TEGUSÕNA PÖÖRAMINE
TÄISHÄÄLIKU PIKKUS
TÄIENDA SÕNADEGA
VASTANDSÕNAD
VAIKNE LUGEMINE
VASTANDSÕNAD 2
VASTANDSÕNAD 3
VASTANDSÕNAD 4
VASTANDSÕNAD 5
VASTANDSÕNAD 6
VASTANDSÕNAD. SÜNONÜÜMID
VIKTORIIN EMAKEELEST
VIKTORIIN LASTEKIRJANDUSEST
VIKTORIIN "PARIM PIPITUNDJA"
VÕISTLUSMÄNG LIITSÕNADE PEALE
ÄRAKIRI
ÜKS SÕNA, MITU TÄHENDUST 1
ÜKS SÕNA, MITU TÄHENDUST 2
ÜTLE TEISITI

KES VÕI MIS
KAS TUNNED LOOMA- JA LINNUNIMELISI TAIMI?