IMETAJAD
SÕRALISED JA KABJALISED

 

Inimese toidulaua seisukohalt on tähtsaim SÕRALISTE selts. Need on suured taimtoidulised loomad, kelle otsaju ja haistmiskeskused on hästi arenenud. Nad kõnnivad tavaliselt kahel varbal, millest üks vastab viievarbalise imetaja kolmandale, teine neljandale varbale. Toitumisviisi poolest jagunevad nad mittemäletsejateks (sigalased) ja mäletsejateks (kõik teised). Sõraliste seltsi kuuluvad näiteks mets- ja kodusiga (kodustatud Lõuna-Aasias 6000 a. e.m.a.), põder, põhjapõder, jõehobu, metskits, hirv, antiloop, koduveis, kodukits, lammas (viimased liigid on kodustatud Ees-Aasias 5000-7000 a. e.m.a.) jt.

 

Tööloomana on inimese elus tähtsal kohal olnud KABJALISTE seltsi kuuluv hobune. Ta põlvneb ulukhobusest ja kodustati läänepoolses Sise-Aasias ja Ees-Aasias 3000 a. e.m.a. Hobuse jalg toetub kolmanda varba otsmisele lülile, mis on lai ja sarvse kabjaga.

O. Nilson, A. Raik, I. Riisalo, A. Tiits, H. Tiits. Loodusõpetus. Käsiraamat õpetajale. - Tallinn: VALGUS, 1982. - Lk. 212-213.