Kivinugis


Välimuselt väga sarnane metsnugisega, kuid temast pisut väiksem. Tüve pikkus 45-54 cm, saba 25-35 cm.Karvastiku värvus seljal hallikaspruun,kurgualusels ja kaelal olev laik on valge ning hargneb eesjalgadele kaheks. Tema tallapäkad on karvadeta. (metsnugisel on need karvadega.) Kivinugis on levinud Lääne-Euroopas, Väike-Aasias, Iraanis, Afganistanis, Kesk-Aasia mägedes, Mongoolias ja Hiinas. Areaali põhjapiir kulgeb läbi Eesi kuni Volga jõe ülemjooksuni. Eestis on kivinugis väga haruldane.(on teada vaid üksikud leiud Saaremaalt ja Lõuna-Eestist.)

Elupaigaks on neil mäestikualade metsad, kultuurmaastikud. Elutseb sageli inimasulate läheduses. Ta tegutseb peamiselt maapinnal, harva ka puudel. Kivinugise toiduks on väiksemad imetajad, linnud ja nende munad, putukad, marjad jne. Pesa ehitab kivivaredesse, puuõõnsustesse, kus sünnitab 3-5 poega. Jooksuaeg on suvekuudel. Kivinugise levik Eestis vajab edasist uurimist.