Kuidas liigitada taimi?

     Sajandeid on teadlased püüdnud liigitada ümbritsevat maailma mitmesuguste väliste tunnuste järgi. Lastel on nende teadlastega palju ühist. Ka nemad märkavad kõige enam taimede ja loomade välistunnuseid.

UURIME TUNNUSEID

1. Lapsed korjavad võimalikult palju erinevate puude ja põõsaste lehti (vilju).

2. Edasine tegevus jätkub klassis. Kui on korjatud nii vilju kui lehti, siis jagage lapsed erinevatesse rühmadesse.

3. Iga laps valib endale ühe lehe (vilja). Ta uurib seda lähemalt ja joonistab valgele paberile.

4. Järgmine ülesanne on lehe(vilja) kirjeldamine ( milline on kuju, värvus, leheserv, suurus jne.). Tunnused, mida kirjeldada võiksid lapsed ise valida. Pildi alla kirjutatakse iga valitud tunnus ja selle taha omapoolne kirjeldus (Näit. kuju - südamekujuline, kolmnurkne, või joonistatakse kujund, millele see leht sarnaneb ja õpetaja aitab kujundi nimetada - nt. rombi kujuline, värv - roheline, kollane, telliskivipunane, kirju jne).

5. Kui kõik on oma kirjelduse lõpetanud, järgneb sorteerimine. Rühma ülesanne on panna oma lehed (viljad) ühe sarnas tunnuste alusel erinevatesse hunnikutesse. Siin võib lastel tekkida mitu erinevat ideed, mille alusel sorteerida. Seepärast võiks neile eelnevalt öelda, et rühm peab ise kokkuleppele jõudma, milliste tunnuste alusel nad lehed (viljad) sorteerivad. Õpetaja peaks aktsepteerima laste sorteerimist juhul kui nad suudavad põhjendada, millise tunnuse alusel sorteeriti.

6. Kui sorteerimine on lõppenud, tutvustab iga rühm, mille alusel ta lehed (viljad) sorteeris.

7. Järgneb arutelu.
    Kas rühmad sorteerisid sarnaste või erinevate tunnuste alusel?
    Millise tunnuse alusel veel võiks neid lehti (vilju) sorteerida?( kui on aega, võib sorteerimist korrata).   

8. Kokkuvõte.
    Õpetaja selgitab lastele, et niimoodi nagu nemad sorteerisid taimede lehti (vilju), liigitavad taimi ka teadlased. Taimede liigitamises on süsteemi aluseks võetud õie ehitus. Teadlased vaatavad, mitu kroonlehte, tupplehte, tolmukat jne. on õies ning milline on õie ehitus. Selle alusel määravad nad, kas taim kuulub näit. korvõieliste, sarikõieliste, ristõieliste, roosõieliste jne. hulka.