LIMUSED

Nii spiraalselt keerdunud kaitsekojaga teod, kaitsekojata nälkjad kui ka kahest poolmest koosneva kojaga karbid kuuluvad limuste hõimkonda. Maismaateod on ööloomad, sest nad ei talu kuivust. Nad söövad taimede lehti ja vilju (näiteks maasikaid), olles seega inimesele kahjulikud. Veetigudest on tiikides jm. laialt levinud sarv- e. labatigu.

 

LÜLIJALGSED

Lülijalgsete hõimkonda kuuluvad putukad. Nende seas on väga palju metsa- ja põllumajanduskahjureid, nagu näiteks taimede mahla imevad lehetäid, mitmete liblikate, nagu näiteks hernemähkuri, õunamähkuri, suure ja väikese kapsaliblika jt. röövikuid ("herneuss", "õunauss", "kapsauss"), puude lehti söövad mardikad (näiteks maipõrnikas), kelle tõugud toituvad juurtest. Suurt tähelepanu on hakatud pöörama kahjurputukaid hävitavate lülijalgsete (näiteks ämblikulaadsed, metskuklased jt. sipelgad, lepatriinud ja nende tõugud jne.) loomade paljundamisele ja levitamisele, st. biotõrje arendamisele.

Suur tähtsus on kimalastel ja kodumesilastel taimede tolmeldajatena. "Bioloogiliste sanitaridena" on kasulikud laibakärbsed, raisamardikad ja sipelgad.

Vesilülijalgsetest on tuntumad mööda veepinda jooksvad vesivaksik ja vesijooksik, vees vilkalt ujuvad mardikad - ujurid, samuti vähid.

 

O. Nilson, A. Raik, I. Riisalo, A. Tiits, H. Tiits. Loodusõpetus. Käsiraamat õpetajale. - Tallinn: VALGUS, 1982. - Lk. 197.