LUGEMINE 4. klass

NIMI …………………………………

TÖÖJUHIS:

  1. Loe läbi lõigud
  2. Otsusta, missugusest lugemikust (kas ABC-st või P. Hiisjärve lugemikust) on üks või teine lõik pärit
  3. Missugusest jutust on lõik pärit?
  4. Kirjuta ka loo autor - kui see on olemas
  5. Oma arvamus pane kirja lõigu all olevale joonele
  6. Võid oma töös kasutada lugemikke!

 

  • Ja teisel päeval oligi Katil paljude piltide ning huvitava lugemisega aabits. Seal polnud küll midagi suurest tormist, kuid selle eest palju muud huvitavat. Ning Kati hakkas suure hoolega õppima, sest ta tahtis oma kuuendaks sünnipäevaks nii kaugele jõuda, et võiks tõesti ajalehte lugeda.

Pealkiri……………………………………………………

Autor …………………………lugemik ………..

  • Mängukool asus maja taga. Seal oli kõige parem koht - klass kreegipuude all - tuulevaikne ja päikesepaisteline, aga võis ka varjus istuda. Klassitahvliks kõlbas hästi suur ja lai rehalavärav. Vihm ja tuul olid värava siledaks lihvinud ja päike heledaks pleegitanud. Ükski õige klass ei ole ilma tahvlita. Pingiks pidi iga õpilane endale aidaräästa alt kalakasti võtma ja maja taha lohistama, pärast tundi jälle tagasi panema.

Pealkiri…………………………………………………..

Autor…………………………………… lugemik……………

  • Niipea kui ta koju jõudis, läks ta otsejoones toidukapi juurde, ronis tooli peale püsti ja tõi ülemiselt riiulilt alla ühe hästi suure purgi. Selle peale oli suurte tähtedega MESI kirjutatud, aga et asjas päris kindlat selgust saada, võttis Puhh siiski paberi pealt ja uuris purgi sisu lähemalt. Paistis küll päris ehtsa mee moodi olevat.

Pealkiri………………………………………………….

Autor…………………………………….lugemik……………

  • "Võibolla on see ainult niisugune tunne," ütles ta Jane´ile. "Võibolla on kõik korras ja ma ainult kujutan ette - mida sa arvad, Jane?"

"Võibolla küll," vastas Jane pikkamisi. Kuid ta mõtles pingsalt ja ta süda oli väga raske.

Pealkiri…………………………………………….

Autor…………………………………………lugemik…………

1. Oletatavasti on sul veidi valuutat. Sul on suur soov selle eest midagi osta. Kuidas toimid sel puhul.

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………....................................................................

2. Missugusest (missugustest) raamatutest ning teistest allikatest saad infot ja teadmisi välisvaluuta kohta.

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….........................................................