MIKS PEETAKSE ÖÖKULLI TARKUSE SÜMBOLIKS?

Ürgajal austati jumalusena loomi. Kui hilisemal ajajärgul hakati jumalaid inimesetaolistena kujutama, pühendati neile iidse uskumuse pärandina mingi loom või lind. Nii kujutasid vanad kreeklased oma peajumalat Zeusi koos kotkaga, jahijumalat Artemist emahirvega, merejumalat Poseidonit hobusega jne. Tarkusejumalanna Atenale oli pühendatud öökull.

Inimeste arvates sai Atena teadmistest osa ka jumalannat kõikjal saatev öökull. Ja see oli põhjuseks, miks öökulli suurtes ümmargustes silmades nähti tarkusesädet. Päeval ta armastavat puuõõnes maailma elu üle mõtiskleda. Öösel aga hõikab kurjakuulutavalt ja lendab oma tarkuse tõttu nii vaikselt, et keegi ei kuule.

Kas öökulli silmades peegeldub rohkem tarkust kui teistel lindudel, sellest ei ole mõtet rääkida. Kuid päeval võib puuõõnest leida mitte sügavaid mõtteid mõlgutava, vaid üpris unise ning heledas valguses silmikissitava ja halvasti nägeva öölinnu. Pimedas näeb ta seetõttu, et tema suured laienevate teradega silmad haaravad endasse nõrgemaidki valguskiiri. Muide, täielikus pimeduses näeb öökull niisama vähe nagu iga teinegi olevus. Mis aga puutub lendamisse, siis seda teeb öökull tõepoolest käratult, mida võimaldab kohev, isegi varbaid kattev sulestik.

Vanasti ei hakatud öökulli tegelikke nägemis- ja lendamisomadusi selgitama. Ta jäi sajanditeks mõistatuslikuks linnuks ning tänu ammusele uskumusele (tarkusejumalanna kaaslane!) muutus ajapikku tarkuse sümboliks. Keskajal usuti, et musta kassi ja ronga kõrval on öökull nõidade abimeheks. Ka tänapäeval kasutatakse mõnikord tarkuse ja teadmiste sümbolina öökulli kujutist.

Paljud rahvad pidasid öökulli aga hoopis kurjuse, haiguse või surma võrdkujuks. 600 aastat e. Kr. uskusid egiptlased, et hauataguses maailmas saadab öökull surnud inimese hinge. Enam - vähem samasugusel arvamusel on veel praegugi mitme Lõunamere saare pärismaalased. Esivanemate austamispidustustel jõid vanaaja hiinlased öökullikujulisest kannust veini.

Kui Põhja - Ameerikas ja Mehhikos elunevaid apatshe mõni tõbi tabas, püstitasid nad oma laagrisse öökulikujudega poste. Need pidid õnnetusest kõigile teada andma.

Muidugi ei ole öökullil haiguste ja surmaga midagi tegemist. Öösiti põld- ja rohuhiirtele jahti pidades toob öökull hoopis suurt kasu. Üheainsa öökulli aastaseks toiduks on umbes 1000 hiirt, kes ellu jäädes hävitaksid terve tonni viljateri.

Pioneer nr. 9 / 1968.