Seente konspektSeened on kübarseente viljakehad. Nad koosnevad seeneniitidest ehk hüüfidest.
Seeneniidid omastavad vett ja selles lahustunud toitaineid kogu keha pinnaga. Nad
kasvavad, harunevad, põimuvad omavahel ning moodustavad seeneniidistiku ehk mütseeli. Valgust nad ei vaja ja võivad elada kõikjal. Paljunevad eostega. Seened on heterotroofsed organismid ja moodustavad omaette seeneriigi. Seened ei liikuda, erinevalt loomadest.
Mükoriisa - seenjuur, tekib enamasti puujuurte ja seeneniitide omavahelise põimumise tulemusena.

Seente tähtsus:

1) lagundajad
2) toiduks
3) ravimite valmistamiseks
4) looduse seaduspärasuste uurimisel
5) hallitusjuustu tegemisel
6) rikuvad toiduaineid
7) taimehaiguste tekitajad
8) puidu lagundajad ja hallituse tekitajad
9) valgud ja vitamiinid
10) parasiteerivad
11) elavad sümbioosis taimede juurte ja vetikatega
12) varustavad taimejuurt vee ja mineraalainetega.