SUURED KOTKAD
Edgar Kask

Metsas kotkast kohates on alati kuidagi eriline tunne. Suurte kotkaste, kalju- ja merikotka nägemine aga muudab ilmast ja aastaajast olenemata iga päeva pühapäevasarnaseks.
Aastaid tagasi oli mul vaja teha paar pilti noorest kaljukotkast. Ülesanne ei olnud nii lihtne, sest neid suuri linde elab meie metsades ja soodes ainult 10 - 12 paari. Pesa ehitavad kotkad kõrgele puu latva. Meie puudel ei ole tavaliselt alumisi oksi. Isegi siis, kui õnnestub niisuguse puu otsa ronida, ei pääse kuidagi aastakümnete jooksul risust - räsust kokkukantud pesakuhilast mööda.
Haruldase juhu tõttu leidsin ühelt soosaarelt männiladvast kaljukotka pesa, kuhu oli võimalik juurde pääseda. Lõpuks, kui pea üle pesaääre pistsin, vaatas vastu väike valgeis udusulis kotkapoeg.
Kalju- ja merikotkas toidavad poegi juuli keskpaigani. Selleks ajaks on need peaaegu vanalinnu suurused. Kui noor kotkas pesast välja lendab, on tema tiibade siruulatus ligemale kaks meetrit. Selles veendusin paar kuud hiljem, kui uuesti kotkaid vaatama läksin.
Olles puuladvas silm silma vastu kotkaga, hakkas päris kõhe tunne. Algul ei teadnud, et kotkas teeb ennast hästi suureks ainult hirmu pärast. Parajasti siis, kui hakkasin teda pildistama, hüppas ta paar korda õhku ja liugles puu otsast alla. See oli tema elu esimene lend.
Maast ei suutnud kotkas enam lendu tõusta, kuid siia teda jätta ei tohtinud. Ainult pesas on ta kaitstud ohtude eest. Lõpuks ei jäänudki muud üle, kui viisin linnu ettevaatlikult puu otsa tagasi.
Suuri kotkaid on meil säilinud vähe ja nende pesapaigad hoitakse saladuses. Kotkaid tohib tülitada ainult Looduskaitse Valitsuse loal. Varematel aastatel oli mõnel pool kombeks korjata lindude pesadest mune. Kotkapesadestki on mune korjatud ja allahirmutatud poegi isegi koju viidud. Looduskaitseseadusega on see keelatud. Nüüd kehtivad ka uued kõrgemad trahvimäärad kotkaste püüdmise, hävitamise, vigastamise eest.
Olen aastaid jälginud suurte kotkaste igapäevaseid toimetusi ja püüdnud teha seda alati nii, et võimalikult vähe linde häiriksin. Vaatluskoha võib valida pesast eemale, sest binokliga näeb hästi, kuidas vanalinnud poegi toidavad.
Talvel on kotkastel toidu hankimisega raskusi. Ühel kevadel leidsime Muraka rabast surnud hundi. Peale karvade oli maas veel kotka sabasulg. Tühja kõhuga söövad kotkad ka lõpnud loomi. Sügisel tõin siia kotkastele toitu. Varjendi, millest neid pildistasin, ehitasin varakult valmis, et kotkad sellega harjuksid.

Pioneer nr. 9 / 1973.