Koostas: Erik Salm

Esmaabi

 

Hädaolukorras on kiire ja rahulik abiandmine eluliselt tähtis. Näiteks hingamisteedesse toitu tõmmanud inimene ei saa arsti ootama jääda. Juhuslikud juuresolijad peavad otsekohe takistuse eemaldama, et lämbumisohus inimene saaks hingata. Sellist kiiret abiandmist nimetatakse esmaabiks ning see on iga haiguse puhul erinev. Kergete vigastuste puhul pole arsti alati vajagi. Selle asemel antakse esmaabi: puhastatakse haav ja pannakse sellele plaaster või side. Mõnede õnnetustega kaasnevad luumurrud. Sel juhul on esmaabiks vigastatu liikumatus asendis haiglasse toimetamine. Tõsisemas hädaolukorras, näiteks liiklusõnnetuse või südameataki korral, võib esmaabi tähendada ka kannatanu seiskunud südame ,,käivitamist’’, enne kui saabub kiirabi. Oskamatust esmaabist võib olla rohkem kahju kui kasu, esmaabi võtteid on aga siiski lihtne ära õppida. Võib piisata poolepäevasest kursusest, et omandada oskus elu päästa.

Esmaabitehnika

Oskuslik esmaabi eeldab põhiliste esmaabivõtete omandamist ning hädaolukorras rahu säilitamist. Tähtis on osata abi anda teadvuseta inimesele, kelle süda või hingamine on seiskunud, ning hoida ära suurt verekaotust. Teadvuseta haigele abi andmine toimib nii, nagu on näidatud all.

Hingamisteed

Kõigepealt tuleb kontrollida, kas kannatanu hingamisteedes pole takistusi.

Vereringe

Vereringe kontrollimisel tehakse kindlaks, kas süda töötab ja kas pole verejooksu.

Hingamine

Suust-suhu-elustamise puhul puhutakse õhku kannatanu kopsudesse

Südamemashaazh

Kui koos hingamise seiskumisega on lakanud ka südametegevus, tuleb kannatanule teha nii südamemassaazhi, kui ka kunstlikku hingamist vahekorras 2 puhumist × 15 surumist

Kiirabitöötajad

Õnnetuskohal annab kannatanule esmaabi kiirabibrigaad. Kiirabitöötajad on hea esmaabialase koolituse saanud spetsialistid (arstid, velskrid, õed). Kiirabiautodes on sellised elustamisvahendid nagu defibrillaatorid, mida kasutatakse südametalituse taastamiseks, kui süda on pärast südameatakki seiskunud. Kiirabitöötajad päästavad paljude inimeste elu, sest ravi algab juba enne haiglasse jõudmist.

Esmaabipakk

Igas kodus ja autos peaks olema esmaabikomplekt, milles on esmaabi andmiseks vajaminevad esemed. Esmaabikarp peab olema kuiv ja puhas ning kõigil seal olevatel rohtudel peavad olema selged etiketid. Kasutatud vahendid ning katkiläinud kaitsekorgiga pudelid ja ampullid tuleb kohe uutega asendada.

Punane Rist

Punase Risti märke tuntakse kõikjal. Punase Risti organisatsioon asutati Euroopas 19. sajandil. Tänapäeval õpetavad Punase Risti liikmed esmaabi andmist, koguvad vereülekande tarvis verd ja tegelevad heategevusega.

Kasutatud kirjandus: Illustreeritud Laste Entsüklopeedia lk 107