V KLASS

2. Keemia meie ümber

Emakeel

H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES 1*
H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES 2*
H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES 3*
H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES 4*
H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES 5*
H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES 6*
H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES 7*
H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES 8*
H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES 9*
H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES 10*
H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES 11*
H SÕNA ALGUSES
H SÕNA ALGUSES

HÄÄLIKUTE MÄRKIMINE KIRJAS

I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 1*
I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 2*

I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 3*
I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 4*
I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 5*
I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 6*
I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 7*
I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 8*
I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 9*
I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 10*
I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 11*
I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 12*
I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD 13*
I JA J
I JA J

V, F VÕI HV

HARJUTUSED

* TÄRNIGA TÄHISTATUD HARJUTUSTELE LEIAD LISA ÕPETAJALE
PÕHIVARA TÄHEORTOGRAAFIA KORDAMISEKS ÕPETAJALE