H SÕNA ALGUSES


1. Kirjuta lünka h-täht, kus vaja.

Mereröövlid otsisid __aaret. Meie __einamaa on kaks __ektarit. Tiiu __ädaldas

pesemata nõude pärast. Lapsed kartsid __aid. Marek kukkus ja sai __aiget. Ta

__oidis oma põlve kinnija __oigas. Mis siin toas __aiseb? Isa võttis __õnged

ja läks Veikoga kalale. __ead lapsed kasvavad vitsata. Ma ei saa __aru, millega

ma oma püksi__aru ära olen määrinud. Tulised sõed __õõgusid pliidi __all.

Prügikast on laua __all. __aisakellad __elisevad nii kaunilt. Isa tõi puu__alud

ahjusuu juurde. Eks __iga __algus ole raske. __eit __eitis __inge. Hulkuvad

koerad tuleks kinni püüda ja varjupaika viia. Kuusk on __igihaljas okaspuu.

Nutunaised __alasid __aual. See siin on looduskaitse__ala. Lauri __iilis

vaikselt tuppa ja kustutas tule. Minu tuba on küll väike, kuid __ubane. Tugev

tuule__iil viis mehelt kübara peast. __ernesupp on mulleM alati meeldinud.

Raadiost anti tormi__oiatus. Koridorist kostis __ale __oiatus. Niidetud

muru tuleb komposti__unnikusse viia. __obune __irnus tallis.


2. Igas tulbas on üks sõna vääralt kirjutatud. Kriipsuta see läbi ja kirjuta õigesti tulba alla.

habras
haar
aar

__________

 

hurtsik
hind
obune

__________

 

unnik
huugama
aigutama

__________

 

ind
hütt
ale

__________

 

oie
hagijas
erilane

__________
hurmav
ärdalt
halastama

__________
hani
ädal
hirv

__________
angeldama
haljas
õõruma

__________