H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES

34. Palun meenuta sõnu, kus ei ole h sõna alguses, vaid on a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü.

Need 9 on _______häälikud ehk __________________ .

A Uluk (jahiloom), oim (meelekoht), ädal (noor hein), _______________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Leitud sõnad on kõik jälle ______________________(sõnaliigile mõeldes).

B Ulakas (vallatu), uljas (julge), ________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Need on ____________________________.

C Õõtsuma, ulguma (nutma; koer, tuul ulub ka), ___________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Need on ________________________________________________