H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES

37. Palun leia sõnale tähendus ja jaga nad siis 3 rühma: haavalumik,
haavasikk, haavaüraja, harakalatv, harakakuljus, herneöölane

liblikad taimed putukad

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

38. Etteütluse (õpetaja teeb selle Sulle) analüüs.

 

Komaga sidesõnad: ____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________

 

39. Etteütluse ühine analüüs. Jälle on õpetaja Sinuga selle enne kirjutanud.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________