H ON JA EI OLE SÕNA ALGUSES

40. Leia palun “Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” (või ÕS-i)
järgi seletus järgmistele tegusõnadele ja kirjuta siis neid sõnu kasutades lauseid.

A Haavuma, haldama, hankima, harrastama, hõikuma, hämmastama

B Habisema, halvama, haugutama, heiskama, hõivama, hääbuma

C Hakkima, haukama, heldima, hoomama, hõlvama, hülgama

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................