Häälikute märkimine kirjas.

Harjutus 1. h sõna alguses või mitte? Kirjuta lünka h, kui selleks on vajadust.

Lõuna-Eesti on tuntud oma ilusa maastiku, eriti ...aanja ja Otepää kõrgustiku poolest. Eduard Vilde "Kui ...anija mehed Tallinnas käisid" on ajalooline romaan.  Poiss ...aukas ...amburgerit. Vanaema ...aspeldas lõnga. Kevadel ja suvel ...ahetab varakult. Ma ...ahhetasin selle uudise peale. Luulevormid ...aiku ja tanka on pärit Jaapanist. Mul oli temast ...ale. Muistsete eestlaste põhiline põlluharimisviis oli ...alepõllundus. ...aige nägi ...allutsinatsioone. ...andid on soome-ugri rahvas. Arst kirjutas välja ...antibiootikumid. ...erilane nõelas mind. Ajas ...iivendama. Laev ...iivas ankru.

Harjutus 2. i, j või ij? Täida lüngad.

Püksid olid nii tugevast mater...alist, et pidasid kukkumisele vastu. Ta hindab vaid mater...aalseid väärtusi. Minu vanavanemad on pens...onärid. Tänaval tülitavad möödu...aid sageli mis...onärid. See müü...a oli väga lahke. Üldlaulu- ja tantsupeo ajal oli terve Tallinn täis laul...aid ja tants...aid. Tul...a tegi mulle üllatuse. Tugevatel riikidel oli mitmeid koloon...aid. Fuks...a õied on lillakaspunased. Maa...ad olid indiaanlased Kesk-Ameerikas. India kastisüsteemis asus kõige madalamal paar...a. Tema fantaas...a on kadestamisväärne.

Harjutus 3. v, hv, f või ff? Täida lüngad.

A...id ei ela ainult Aa...rikas. Mees sai kiiruse ületamise eest tra...i. Ta julges se...ile vastu vaielda. Õpilased jooksid kohe teatripu...etisse. ...itriinis olev kaup lausa kutsus ostma. Lapsed ei taha ko...i, vaid kee...irit. Li...t läks rikki. Ema küpsetas va...leid. Televiisoris näidati ...ilmi u...onautidest. Sa...er oli juba tühjaks söödud. Ma...ia on jõudnud ka Eestisse. Koer näris tu...li katki ja peitis end so...a taha.