I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD

45. Palun jätka esimese sõna eeskujul.

A mille? mida ? millest? mida on palju?
sai saia saia saiast saiasid e saiu
vai
nui
käi

Mida tähendab viimane sõna? See on _________________________________

_____________________________________________________________

B Palun kääna sõnu lai, loid, maias, riiakas.

missuguse? __________________________________________________

missugust? __________________________________________________

missugusesse? _______________________________________________

______________________________________________________

missuguses? ________________________________________________

missugusest? ________________________________________________

missuguseid? ________________________________________________