I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD

 

RAIUMA raiuda raiun raiusin
raiunud raiutakse raiutud
KÄIAMA
MÜÜMA müüa müün müüsin
müünud  müüakse müüdud
VIIMA
KÄIMA
 

AINULT t e g i j a juures tuleb nendesse verbidesse j -täht:

kes?

puude r a i u j a,

nugade k ä i a j a,

riiete m ü ü j a,

teate v i i j a,

tubli k ä i j a

M A J O R
      M A J A K A S
         M A J A N D (U S)
               P U R J E K A S
         H A L D J A S
      K Õ R K J A S

P A J U

R A J U (torm)

T U J U


KIIRRONGILE    M I N E J A    OLI     pojanaine, M I N I A.