I ja J

1. Kirjuta lünka i, ii, j, jj, ij, iij, kus vaja.

Minu ema töötab müü__ana. Ka mina tahan müü__aks saada, sest mulle meeldib müü__a. Toidupoes müü__akse toidukaupa. Mulle meeldib sa__a süü__a. Kuid pal__u sa__a süü__a pole tervislik. Malle ja Kalle jooksid naabrima__a. Meie a__as kasvavad õunapuud __a ploomipuud. Metsa ääres oli väike o__a. Maie komistas __a kukkus o__a. O__avesi oli __ahe. Märgade r__etega hakkab k__resti külm. Maie jooksis koju ja vahetas r__ded. Mär__ad r__ded v__s ta nöörile kuivama. Minu isa sõ__dab suure autoga ja veab poodidesse kaupa. Ta on kaubav__a. Minu vend komistas __a murdis __alaluu. Murtud __alaluuga ei saa kä__a. Pealtnäg__ad kutsusid k__rabi __a minu vend tuli arsti __uurde v__a.

2. Igas tulbas on üks sõna vääralt kirjutatud. Kriipsuta see läbi ja kirjuta õigesti tulba lõppu.

käia
süüa
saija

__________

 

tuju
käija
süia

__________

 

lüüa
kuju
müüia

__________

 

sööja
lööja
tuiu

__________

 

preemia
solaarium
nõjad

__________

 

viia
akvaarjum
lööja

__________

 

maija
laia
ekskursioon

__________

 

lüüjakse
organisatsioon
ojja

__________

 

vaja
töötegija
staadjon

__________

laulja
lüia
laboratoorium

__________

komision
püüdja
saiamüüja

__________

palderian
bussijuht
poemüüja

__________