I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD

KUIDAS? laiali, laialt, loiult, maialt, riiakalt

Kas Sa märkasid, et ka siin pole j-tähte?

45.
C
Palun moodusta nende sõnadega lühikesi väljendeid.

riid, riiu (tüli) käändub nagu pood

laid, laiu (väike saar) käändub nagu loid

liug, liu (liulaskmine) käändub nagu loid

hüüd, hüüu (=hüüe) käändub nagu loid

_____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

D Palun muuda vastavalt küsimustele sõnu

pöial riiul maius

mille?___________________________________________________

mida?___________________________________________________

milles?__________________________________________________

millel?__________________________________________________

milleta?_________________________________________________