I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD

46. Palun kirjuta igale reale eelmise harjutuse A-osa neli sõna õiges käändes.

A leidis (mille?) ____________________________________________

unistab __________________________________________________

otsime üles _______________________________________________

vaataks siis _______________________________________________


B
tegi pildi _______________________________________________

lootis äkki ________________________________________________

märkas kohe _______________________________________________

loobun siiski ______________________________________________

tahan endale _______________________________________________

meelitas mind ______________________________________________

 

V A R I A N T

M A T E R J A L          R A J O O N I S T        I N T E R V J U U

P O S T I L J O N I       P O R T S J O N           I N T E R V J U E E R I M A

K O M I S J O N I         P R O J E K T             I N T E R V J U E E R I J A