I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD

 

Kui Sa hakkad õ p p i M a, oled Sa õ p p i J A
Keegi teine läheb u j u M a ja on  u j u J A
  vallutama   ______________
  kõnelema   ______________
  sööma   ______________
  kiitma   ______________
  laulma   ______________
  kandma   ______________

Nii on tegija alati silbiga –JA. Et kõik oleks õigesti, tuleb lihtsalt kirjutada
mida tegema? vormis m-i asemel j. Veendu selles!

47. Palun moodusta antud tegusõnade ehk ______________________ehk

_____________ algvormide (mida tegema?) järgi tegijanimed (kes?).

A vaatama ________________ärritama __________________

istuma ________________ esinema __________________

mõtlema ________________ leidma __________________

naerma ________________ kekslema __________________

laskma ________________ tõrkuma __________________

B tantsima ________________ kittima __________________

ehtima ________________ telkima __________________

otsima ________________ hoolima __________________

ronima ________________ meeldima __________________

kammima ________________ trampima __________________

mängima ________________ kõndima __________________