I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD

vali neiu,    valju neiu,   valju neiut             miljon muljet

Hobuste ohjad ja valjad olid täiesti laiali.

Tuli riiuhimuline kratt majja ja riid oligi majas, nagu ilma riiuta ei saakski.

 

e ? i, kui 7 verbist on vaja moodustada tegija:

tegema t e g i j a, _______________________________________

nägema näg ___________________________________________

olema ol _____________________________________________

tulema tul ____________________________________________

pesema pes __________________________________________

panema pan _________________________________________

surema sur __________________________________________

 

Palun kirjuta neid erandlikke tegijanimesid kohe joonele vaid üks kord,
lõpuni täida read kunagi hiljem. Kasuta olulise märkimiseks värvi.