I JA J ON MÕLEMAD TÄHTSAD

52. Lisa palun hästi palju näiteid.

1) ekskursIOON, konsultatsIOON, ______________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2) geoGRAAFIA, ortoGRAAFIA, ________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3) psühhoLOOGIA, zooLOOGIA, ________________________________

___________________________________________________________

4) akvaarIUM, ________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5) seerIA, ____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

6) tsempION, _________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________