JAAN KROSS “MARDILEIB”

TΦΦLEHT

Tund toimub raamatukogus. (Tφφtada vυib kuni 3-liikmelistes rόhmades.)

Otsige vastused jδrgmistele kόsimustele:

 1. Millal oli keskaeg? ………………………………………………………..

 2. Kus on Eestis kυige paremini sδilinud keskaegne linn? Kuidas seda kutsutakse? ………………………………………………………………..

 3. Kirjeldage keskaegseid maju. …………………….………….……………..
  ……………………………………………………………………………..……
  ……………………………………………………………….............………...

 4. Mis on raad? ……………………………………………………………….....

 5. Kes on raehδrra? ………………………………………………………….. ..

 6. Mis on apteek? ……………………………………………………………....

 7. Kus asub Raeapteegi hoone? ……………………………………………...

 8. Millega apteegis keskajal kaubeldi? ……………………………………….

 9. Mis on martsipan? ……………………………………………………….......

 10. Kes on Jaan Kross? Kirjutage teoste pealkirju, mida ta on kirjutanud.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………...................................................

 

Kodus otsige kokaraamatust martsipani valmistamise retsept vυi όks retsept selle kohta, kuidas martsipanist midagi kόpsetada. Kirjutage see eraldi paberile ja illustreerige.