V, HV, F


1. Pane lünka v, hv või f, kus vaja.

Mulle meeldivad a__id. Nad on pehmed ja karvased, nii va__ad! Ja va__lid meeldivad mulle ka. Ka minu vanemale õele meeldivad va__lid, kuid ta on mures oma __iguuri pärast ja seetõttu ta va__leid ei söö. Kuid minu vennale meeldivad kõige rohkem sokolaadita__lid. Minu ema aga armastab ko__i juua. Kuid ko__ sisaldab ko__eiini ja sellepärast pole tervislik seda palju juua. Meie uue maja __undament saab __arsti __almis. __abriku korstnatest tuleb palju suitsu. Mõned tooted on pool__abrikaadid. Täna on tele__iisorist laste lauluvõistluse lõpp__inaal. Minu vanaema töötas sov__oosis. Ta__el on veel ikka kriidine. Noad ja ka__lid tuleb hoolikalt kuivatada. Vanaisa arvas, et sa__ris käivad rotid. __aresed kraaksusid puude otsas. Meie maja li__t on juba eilsest saadik katki. Majahoidja in__ormeeris sellest majaelanikke. Minu õde õppis muuskikakoolis __lööti mängima. Nüüd tahab ta ka har__i
mängima õppida.


2. Igas tulbas on üks sõna vääralt kirjutatud. Kriipsuta see läbi ja kirjuta õigesti tulba alla.

harf
festival
aff

__________

 

lahke
kaffel
vahvel

__________

 

vlööt
sahver
kohv

__________

 

vantastiline
firma
vundament

__________

 

vabrik
koffer
vormiriided

__________
vorm
feebruar
info

__________
tahvel
vigur
sofoos

__________
vastik
tahvel
vundamentaalne

__________