Loodusõpetus
5kl

Vali õige vastusevariant.

 1. Kõik asjad on tehtud
  a) gaasidest
  b) puidust
  c) ainetest
 2. Kõikidel ainetel on
  a) kindel kuju
  b) kindel lõhn
  c) kindlad omadused
 3. Kõige väiksem osake mingist asjast on
  a) molekul
  b) terake
 4. Erinevad asjad on tehtud
  a) ühesugustest molekulidest
  b) erinevatest molekulidest
 5. Ainete olek muutub peamiselt
  a) niiskuse muutumisel
  b) temperatuuri muutumisel
  c) valguse muutumisel
 6. Aine muutub vedelast olekust gaasilisse
  a) energia lisamisel
  b) energia vähenemisel
  c) soojendamise lõpetamisel
 7. Tahke aine muutub vedelaks, kui tema
  a) molekulide liikumise kiirus väheneb
  b) molekulid külmuvad
  c) molekulide liikumine kiireneb
 8. Temperatuuri langemisel ainete
  a) molekulid liiguvad kiiremini
  b) molekulid külmuvad
  c) molekulide liikumine kiireneb
 9. Vesi on asendamatu, sest
  a) ilma selleta poleks elu
  b) see lahustab paljusid aineid
  c) sellega saab janu kustutada
 10. Vesi on kõige tihedam
  a) 0 kraadi juures
  b) 100 kraadi juures
  c) 4 kraadi juures
 11. Vee korduv jäätumine ja jää sulamine looduses
  a) tekitab taimehaigusi
  b) murendab kivimeid
  c) põhjustab temperatuurimuutusi
 12. Segud on tavaliselt
  a) selged
  b) soojad
  c) hägused

Vastused: 1c, 2c, 3a, 4b, 5b, 6a, 7c, 8c, 9a, 10c, 11b, 12c