NATURAALARVUDE PEAST JAGAMINE

1. Jaga peast.

126 : 9 =                

128 : 8 =

96 : 6 =

92 : 4 =

91 : 7 =

184 : 8 =

189 : 9 =

430 : 430 =            

186 : 0=

0 : 567 =

3860 : 1 =

156 : 156 =

0 : 320 =

1400 : 0 =

67 000 : 100 =

1300 : 10 =

200 000 : 1000 =

34 200 : 100 : 2 =

45 000 000 : 10 000 : 9 =

630 000 : 90 =

4800 : 800 =


2. Koosta võrrand ja arvuta tundmatu väärtus.

Jagatav on 5600 ja jagatis on 8. Leia jagaja...............................................................

Jagaja on 90 ja jagatis on 70 . Leia jagatav................................................................

Jagaja on 6000 ja jagatav on 42 000 000 . Leia jagatis.............................................

Jagatis on 13 ja jagatav on 65. Leia jagaja................................................................3. Jaga peast.

81 : 27 =

90 : 18 =

96 : 32 =

184 : 23 =

70 : 14 =

78 : 13 =

112 : 16 =

170 : 34 =

92 : 23 =

112 : 14 =

96 : 12 =

180 : 35 =

90 : 15 =

145 : 29 =

121 : 11 =

117 : 39 =