ÜHISTEGURI LEIDMINE

1.Arvuta otstarbekalt.

 

12 × 7 + 24 × 7 = ......................................

13 × 28 - 13 × 18 =.........................................

24 × 15 + 12 × 24 = ........................................

16 × 16 - 16 ×13 = .......................................

40 × 12 - 40 × 7 = ...................................

45 ×6 + 4 ×6 =...........................................

79 ×8 - 8 × 68 = .....................................

90 × 6 - 6 × 82 = .........................................

17 × 28 - 17 ×19 = ........................................

19 × 0 + 19 × 3 = .........................................


2. Lihtsusta avaldis.

 

25a + 6a+ 13 a =......................................

2k + 7k + k = ........................................

27d + 14d + 12 = .......................................

x + 20x + 12x = ...........................................

18j - 4j - 5j = .............................................

18e + 24e + 36e = .................................

143g - 28g = .....................................

456h -89h - 56h -34 = ......................................

25 + 30u + 90u = .........................................

123m - 45m - 36 = ........................................


3. Lihtsusta avaldis ja arvuta selle väärtus, kui a = 28 ; x = 67 ; y = 46.4a + 17a + 34a -68 = .........................................................................

82x - 45x - 17 + 456 =.......................................................................

143y - 67y - 20y = ............................................................................

453x - 209x - x - 39 = .......................................................................

156a + a + 48a - 78 = .......................................................................