5 klassi tφφleht


1. Leia a vδδrtus

798 + a = 8765 a=……………..

9876 - a = 654 a =…………….

876 - a = 53 a =………………….

6453 + 876 = a a =……………….

a + 7395 = 8766 a =……………….

a -732 = 567 a =…………..

7321-275 = a a =…………..

21 x a = 105 a =……………

87651 - a = 6543 a =………..

63 : a = 7 a =…………….


2. Teisenda

1520cm=………….cm

5φφpδeva 23 min=………..min

45km 670m=…………m

4φφpδeva 15h=……………h

 7dm 67m=……………. cm

12km 55m=………………m

3. Kas >, < vυi = ?

23 456……87 654

123 345……123 345

8761…….87610

9 870 760…….9 876 760
2 kg 250g……2250g

8cm 7mm…..78dm

6m 5dm……605dm

9t 70kg…….8t


4. Jδrjesta arvud. Alusta kυige vδiksemast.


423 789,   456 789,   4 987 877,   765 098,   70 345 654

……………………………………………………………………..

5. Kirjuta rooma numbritega.

12=…… 54=……… 123=……….. 198=……… 1234=………….