ARVAVALDISED

1. Kirjuta arvavaldisena ja arvuta.

Arvude 177 ja 459 summa jagada arvuga 3.

..............................................................................................................................................

Arvude 256 ja 42 korrutisest lahutada 3487.

............................................................................................................................................

Arvude 409 ja 167 summast lahutada arvude 267 ja 146 vahe.

.............................................................................................................................................

Arvude 1008 ja 28 jagatis korrurada arvude 17 ja 28 summaga.

.............................................................................................................................................


2.Arvuta avaldise väärtus.

6457 - 4648 : x + 1009 , kui x = 56; x = 3 ; x = 4( 23b + 1750 ) : 5 , kui b = 50; b = 200; b = 250112 708 - y : 8 , kui y = 3648; y = 12 184; y = 7416176 f - 18 f + 387 , kui f = 16; f = 59; f = 1363.Lihtsusta avaldis ja arvuta selle väärtus, kui m = 46 ja n = 78(15m + 227m -68m ) × 4 = ........................

 

189m - 98m -276 = ....................................

 

36m × 12m × 7m = ...................................

 

23 ( 8n + 21n + 15n) = ......................

 

54 ( 1382n - 768n) = ..........................

 

195n - 86n + 98n = .............................