KIRJALIK KORRUTAMINE II1.Kui arvutad, saad teada, mitu keemilist elementi on tänaseks avastatud.

204 × 19 786 - 56 × 64 680 - 4( 28 ×3452) - 3 × 9173-29 = ........................................2. Vanaaja keemikud arvasid, et maakeral on olemas ainult 4 elementi. Kui arvutad õieti, saad teada millised need olid.

Paiguta iga vastuse taha õige täht.

38 × 24 567 =.....................................

 

7009 ×380 = ...................................

 

46 × 109 800 = ..................................

 

15 582 × 29 =...................................

 

405 ×185 =.................................

 

284 × 61 230 =............................

 

906 × 42 300 =..............................

109 ×18 465 = ......................................

 

360 ×56 107 = .................................

 

60 045 ×28 006 = ................................

 

74 171 × 600 =...................................

 

4006 ×934 = .................................

 

3206 ×95 =.................................

 

337 × 15 469 = ................................


5 050 800 = K
74 925 = U
2 663 420 = H
5 213 053 = I
451 878 = T
4 450 260 = V
933 546 = Õ
16 816 202 = A
17 389 320 = L
20 198 520 = V
38 323 800 = I
3 741 604 = E
2 012 685 = M
304 570 = S