KIRJALIK KORRUTAMINE I


1.Arvuta kirjalikult.

405 × 12 007 =

 

 

60 × 860 =

 

 

34 004 × 540 =

 

 

6 087 × 307 =

 

 

2006 × 909 =

 

 

7866 × 505 =

 

 

44 × 420 654 =

 

 

7799 × 230 =

 

 

607 ×9012 =

 

 

463 × 70 2884 =

 

 

2009 ×572 =

 

 

2630 ×9450 =

 

 

 

2. Kui arvutad õieti, saad teada, mis rahvusest olid esimesed keemikud.

Iga vastus näitab, mitmenda tähe tähestikust pead võtma.

1) 4 × 76 - 299 =.............

2) 571 - 6 × 94 = .............

3) 7 × 2146 - 6 × 2315 - 1123 = .............

4) 19 × 34 195 - 3 ×216 563 =.............

5) ( 4 ×12 567 -3 408) - 46 837 = .............

6) ( 7 × 17 ) - ( 200 - 9 × 9 - 2 × 6)

7) 8 ×298 : 2384 = .............

8) 3 ×195 - 4 × 99 - 10 × 7 - 100 =.............

9) 7 × 145 : 203 = .............

10) 6 ×453 : 3 - 6 × 151 + 4 = .............

3. Keemikul oli riiulitel 57 ainet erinevates pudelites. Iga aine oli 8 pudelis. Igale riiulile mahtus 152 pudelit. Mitu riiulit oli pudeleid täis?

...........................................................................................................

Vastus:...............................................................................................