KÕIK TEHTED NATURAALARVUDEGA

MIDAGI HUVITAVAT!

1. Kõigepealt kirjuta siia tähestik koos kõigi võõrtähtedega ja iga tähe kohale kirjuta, mitmes see täht tähestikus on.

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Kui arvutad õieti, saad teada, kes maailmas esimesena kirjutas toiduvalmistamisest. Iga vastuse taha kirjuta nii mitmes täht tähestikust.

25 × 6 × 4 - 9 ×23 - 375 = ....................

288 : 96 × 18 - 195 : 5 = ......................

8 × 14 × 5 : 80 + 128 : 16 = ..................

144 : 24 × 34 : 3 - 55 = ....................

1296 : 9 - 12 × 12 + 902 - 890 = ..............

198 + 873 - 56 × 5 - 79 × 10 = .................

184 : 46 × 87 - 17 × 18 - 28 = ................

294 + 197 - 7 × 62 - 9 × 6 = ...................

56 × 5 : 4 × 900 - 62 999 = ....................

( 412 - 379 ) ×6 : 9 - 150 : 25 = .......................

154 + 369 - 37 × 6 - 8 × 42 - 16 = ...................

( 7 × 18 + 34 × 5 + 100 ) : 9 - 287 : 7 =.............

8 × 90 × 17 : 3 : 4 : 3 - 331 = ....................

16 000 : 800 × 13 ×6 - 1536 = ....................

8 100 : 90 × 7 - 16 × 26 - 195 = .................

 


Vastus:................................................................3.Kui kirjutad iga vastuse taha nii mitmenda tähe tähestikust, saad teada ühe roa nime tema retseptide raamatust.

x × 89 = 2047 ; x = ........................

4516 - y = 4488; y = ....................

.288 : c × 18 = 576; c = ..............

578 s : 2 - 796 = 398; s = .....................

178 y - 8 × 68 = 394; y = ...................

( 193 + k ) : 24 = 9 ; k = ....................

942 - s : 4 = 936; s = .....................

d × 8914 = 35 656; d = .....................

59 × m - 196 = 276; m = .......................

42 n : 9 = 42 ; n = .............................

(k + 258) : 3 = 89; k = .........................

x + 1792 : 56 = 50; x = .....................

63 × 84 - 126 a = 4662; a = ...................

6268 : l = 1567; l = ......................

 

 


Vastus:.....................................................................